foto1
Наша школа
foto1
Вишњар
foto1
Јагоде у пластенику
foto1
Пекарски дани
foto1
Међународне олимпијаде
Телефон 018 800-792
polskol@medianis.net

ШИФРА NIAL SC 4A07SIMG 20160329 111709 651

УПИСУЈЕМО 30 УЧЕНИКА

СТИЧЕ ЗНАЊА О:

• анатомији домаћих животиња

• болестима домаћих животиња

• лечењу домаћих животиња

• здравственој нези животиња

• хирушким интервенцијама

• хигијени намирница

СА ОВИМ ЗАНИМАЊЕМ МОЖЕТЕ:

• наставити школовање на факултету иливисокој школи

• обављати посао у струци у ветеринарскимстаницама и амбулантама

• организовати приватну праксу или отворитиветеринарску апотеку

Промотивни видео

Informator

Skolska ekonomija

Informator o radu

Javne nabavke

Maturanti