foto1
Наша школа
foto1
Вишњар
foto1
Јагоде у пластенику
foto1
Пекарски дани
foto1
Међународне олимпијаде
Телефон 018 800-792
polskol@medianis.net

ШИФРА NIAL SC 4A03SDSC04054
УПИСУЈЕМО 30 УЧЕНИКА
СТИЧЕ ЗНАЊА О:
• ратарству и повртарству
• воћарству и виноградарству
• сточарству
• пољопривредним машинама
• хемијској заштити биља
• пољопривредној производњи
СА ОВИМ ЗАНИМАЊЕМ МОЖЕТЕ:
• наставити школовање на факултету иливисокој школи
• обављати посао у струци
• организовати приватни бизнис(пољопривредна апотека)
• применити знање на сопственој економији

Промотивни видео

Informator

Skolska ekonomija

Informator o radu

Javne nabavke

Maturanti