foto1
Наша школа
foto1
Вишњар
foto1
Јагоде у пластенику
foto1
Пекарски дани
foto1
Међународне олимпијаде
Телефон 018 800-792
polskol@medianis.net

Препоручујемо

logosbeneficaireserasmusright en

_____________________________

tempus

_____________________________

Logo Ministarstvo prosvete

_____________________________

Bruits and berries

_____________________________

Logo Ministarstvo poljoprivrede

 

pekarski dani

САСТАВ ТИМОВА И АКТИВА

 за шк. 2019/2020.г.

Назив тима

Чланови

Тим за израду ГПР

Лела Пешић, Живадиновић Братислав, Благојевић Дивна, Миленовић Лела

Стручни тим за инклузивно образовање

Величковић Славољуб, Дејановић Александра, Рајковић Горан, Пешић Лела, Станојевић Саша, Живадиновић Весна, Бујишић Јелена

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Величковић Славољуб, Јовановић Јасница, Станојевић Саша, Милошевић Валентина, Милена Милосављевић (ЦСР), Славица Јоксимовић (СР),  Петар Стојановић (ЛС), Новица  Лукић (Дом ученика), Златковић Јован 3-3 (УП)

Тим за професионални развој

Јасмина Тончић, Величковић Славољуб, Пешић Лела, Анастасов Милан, Јовановић Марина и све одељењске старешине

Тим за обезбеђење квалитета и развој установе

Јасмина Тончић, Величковић Славољуб, Дивна Благојевић, Братислав Живадиновић, Пешић Лела, Миленовић Лела, Милановић Весна, Рајковић Горан, Јакшић Зоран, Саша Симић (ЛС), Светлана Чоловић (СР), Лука Ђурашевић 2-2 (УП)

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

Величковић Славољуб, Милетић Вучина, Миленовић Лела, Станојевић Саша, Бујишић Јелена

Тим за промоцију и маркетинг школе

Величковић Славољуб, Станојевић Саша, Живадиновић Братислав, Милетић Вучина, Петровић Славиша

Тим за стручно усавршавање запослених

Величковић Славољуб, Снежана Станковић, Миљковић Александра, Милинковић Душан

Тим за каријерно вођење и саветовање

Величковић Славољуб, Костов Дула, Милетић Виолета, Станојевић Невена

Тим за самовредновање и вредновање рада школе

Јасмина Тончић, Величковић Славољуб, Дивна Благојевић, Братислав Живадиновић, Лела Пешић, Лела Миленовић, Живадиновић Весна, Матић Маја, Дејановић Александра, Ковачевић Мирко (СР), Јовановић Немања 4-2 (УП)

Стручни актив за развојно планирање

Величковић Славољуб, Рајковић Горан, Ранђеловић Драгана, Станојевић Невена, Бојан Мирковић (СР), Сретеновић Сашка (УП), Александра Петровић (ЛС)

Тим за ажурирање и одржавање школског сајта

Милетић Виолета, Ранђеловић Драгана, Милошевић Валентина, Петровић Славиша

Стручни актив за развој Школског програма

Величковић Славољуб, Милетић Виолета, Матић Маја, Петровић Славиша, Дула Костов

 

Учење на даљину

250x250 rts3

5317079 rts planeta logo t1

kalendar

Informator

Skolska ekonomija

Informator o radu

Javne nabavke

Maturanti

Промотивни видео