foto1
Наша школа
foto1
Вишњар
foto1
Јагоде у пластенику
foto1
Пекарски дани
foto1
Међународне олимпијаде
Телефон 018 800-792
...

Препоручујемо

vakcinacija baner

logosbeneficaireserasmusright en

_____________________________

tempus

_____________________________

Logo Ministarstvo prosvete

_____________________________

Bruits and berries

_____________________________

Logo Ministarstvo poljoprivrede

 

pekarski dani

ПРОГРАМ РАДА КОМИСИЈЕ ЗА ПРАВДАЊЕ ИЗОСТАНАКА УЧЕНИКА

Школа је формирала Комисију која има задатак да примењује Правилник који садржи прецизно дефинисане специфичне изостанке, мере за сузбијање неоправданих изостанака са наставе и начине спречавања таквих изостанака, али и подстицајне мере за ученике који не изостају са наставе.

Одељењски старешина је дужан да редовно ажурира административну евиденцију, како би се олакшао рад Комисије и успоставила сарадња. У случајевима када одељењски старешина има проблема код оправдавања изостанака неких ученика, због превеликог броја изостанака или одређене сумње или неодазивања родитеља/старатеља на усмене и писмене позиве да регулишу изостанке, рад преузима Комисија.

Мере за сузбијање неоправданих изостанака

               Васпитни рад школе подразумева:

-          Анализу стања у одељењској заједници у сарадњи са одељењским старешином,

-          Разговор са родитељем/старатељем у присуству стручне службе школе,

-          Разговор са учеником и појачан васпитни рад,

-          Појачан рад са одељењским већем,

-          Вођење евиденције о предузетим активностима,

-          Предлог мера у конкретним случајевима,

-          Сарадња са установама социјалне заштите, здравствене установе и полицијске службе,

-          Стручни рад појединих тимова,

-          Предлог мера за смањење изостајања ученика са наставе.

                                    

         Стимулативне мере

               Ученици без изостанака или са малим бројем изостанака могу бити похваљени или награђени: усмене похвале, писане похвалнице, признања, плакете, дипломе, медаље, пригодне значке, књиге, скулптуре, албуми, уметничке слике, фотографије, спортски реквизити, алати за рад и друго. Похвале и награде могу се додељивати појединачно, групно или одељењу.

Мото школе

2

Informator

Skolska ekonomija

Informator o radu

Javne nabavke

Maturanti

Промотивни видео