foto1
Наша школа
foto1
Вишњар
foto1
Јагоде у пластенику
foto1
Пекарски дани
foto1
Међународне олимпијаде
Телефон 018 800-792
...

Препоручујемо

vakcinacija baner

logosbeneficaireserasmusright en

_____________________________

tempus

_____________________________

Logo Ministarstvo prosvete

_____________________________

Bruits and berries

_____________________________

Logo Ministarstvo poljoprivrede

 

pekarski dani

ДОНАЦИЈА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

СРЕДЊИМ СТРУЧНИМ ШКОЛАМА

 

Пољопривредна школа „Шуматовац“у Алексинцу једна је од 52 стручне школе које су учествовале у пројекту Подршка ЕУ средњем стручном образовању у Србији.

Делегација ЕУ у Србији кроз овај пројекат донирала је пољопривредним школама опрему у вредности од 2,7 милиона евра.

Пољопривредна школа „Шуматовац“ данас образује кадрове у више образовних профила у трогодишњем и четворогодишњем трајању подручја рада Пољопривреда, производња и прерада хране.

Циљ стручног образовања и неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребе континуираног образовања, стручног усавршавања, развоја каријере, лакшег запошљавања, захтева да опрема и начин рада и учења прате европске образовне стандарде.

   Порeд школских објeката, школа изводи рeдовну наставу и на школској eкономији која заузима око 93 хектара обрадиве површине. У оквиру практичне и наставе у блоку, као и професионалне праксе, ученици се ангажују у ратарској, повртарској, воћарској и производњи у заштићеном простору, у пластеницима и то за производњу повртарских култура - расада и воћарских култура - јагода.

У свим сегментима ангажовања ученика, у извођењу одређених вежби и практичних операција, у сваком моменту обавезно је присуство предметних наставника, као и помоћног наставника и радника на одржавању машина. Наставници стечено теоријско знање демонстрирају ученицима кроз практичне вежбе и операције, како би се целисходније и правилно савладале све вештине предвиђене планом и програмом.

Укупна вредност опреме дониране школи од стране Европске уније кроз пројекат Подршке ЕУ средњем стручном образовању је око 50.000 евра.

            Специјализовану стручну опрему, донирану и инсталирану у виду пољопривредне механизације, чине: распршивач минералног ђубрива, распршивач стајњака, садилица за расад, цистерна за осоку, комбајн за силажу, роло-балер, хидраулични подизач, сецкалица – таруп воћарска, рото фреза, пнеуматске маказе за резидбу.

С обзиром на то да школа има кабинете за стручне предмете и школску економију, опрема добијена из Пројекта ЕУ у многоме доприноси остваривању стандарда образовања и васпитања.

            Ова помоћ омогућава ученицима образовног профила пољопривредни техничар да усаврше и примене знање стечено на кабинетској настави у практичним условима. Суштина средњих стручних школа је да ученика образују за самостално обављање послова одређене струке што се остварује кроз различите облике практичне наставе за чије су обављање потребна модерна механизација и опрема, као што је ова, добијена путем пројекта ЕУ.

            Ученици образовнног профила ветеринарски техничар, овом вредном донацијом имају прилику да користе савремене инструменте и прибор у свом раду. Ветеринарски кабинет је тако богатији са комплетима акушерских и хируршких инструмената и комплетом за клинички преглед и лечење животиња, као и прибора за узимање и паковање материјала за лабораторијска испитивања.

            Осталу лабораторијску опрему чине бинокуларни микроскопи, аутоклав, дестилатор, центрифуга и сушница, фрижидер, микробиолошки термостат, магнетна мешалица, спектрофотометар, рефрактометри, полариметар и колориметар, бројач колонија.

Такође је овом донацијом обновљен и хемијски кабинет и педолошка лабораторија са вредним лабораторијским прибором и посуђем. Ову опрему користе у свом раду ученици образовних профила пекар, месар, прерађивач млека и произвођач прехрамбених производа, за различита лабораторијска испитивања намирница.

            Испоруком опреме успешно је завршена пета фаза реформе стручног образовања коју је током протеклих 13 година подржавала Европска унија која је у реформу стручног образовања у Србији до сада уложила више од 25 милиона евра.

Резултати реформе

Од 2003. године до данас, кроз КАРДС и ИПА пројекте, развијене су нове стратегије стручног образовања које се заснивају на парнерству са привредом, професионалном развоју запослених у образовању, имплементацији нових наставних програма, квалитетним обукама за одрасле, сталним иновацијама у настаном процесу и модернизованој школској инфраструктури (новој опреми и наставним средствима).

Нови или модернизовани наставни програми развијени су за 28 образовних профила у 8 подручја рада. Више од 2000 наставника прошло је обуке за реализацију нових програма; за више од 500 представника школа и Министарства просвете организовано је 30 студијских посета образовним институцијама у земљама ЕУ; више од 300 средњих стручних школа добило је 5,2 милиона вредну рачунарску опрему, а специјализована, стручна опрема, вредна око 8 милиона евра, инсталирана је у више од 110 средњих стручних школа.  

 

 

Мото школе

2

Informator

Skolska ekonomija

Informator o radu

Javne nabavke

Maturanti

Промотивни видео