foto1
Наша школа
foto1
Вишњар
foto1
Јагоде у пластенику
foto1
Пекарски дани
foto1
Међународне олимпијаде
Телефон 018 800-792
...

Препоручујемо

vakcinacija baner

logosbeneficaireserasmusright en

_____________________________

tempus

_____________________________

Logo Ministarstvo prosvete

_____________________________

Bruits and berries

_____________________________

Logo Ministarstvo poljoprivrede

 

pekarski dani

Програм огледа за примену приступа настави усмереној на учење и развој компетенција ученика у основном и средњем образовању и васпитању и развијање школа вежбаоница

        Пољопривредна школа “Шуматовац” је, одлуком Наставничког већа, од 2014. г. у Пројекту Развионица који финансира Европска Унија, а носилац пројекта је МПНТР РС.
Циљна група спроведених обука чинили су наставници и стручни сарадници у изабраним школама - вежбаоницама. Главни циљ Развионице је даљи развој образовања у Србији, кроз јачање троугла знања, који чине образовање, истраживање и иновација и кроз побољшање учинка образовног система. Новембра 2011.г. одржана је обука наставника за примену ИКТ-а у настави, а затим и on line обука Дигитална ризница.
На основу евалуације промена, након обука, маја 2015.г. урађен је Програм унапређења школске средине и стварање средине подстицајне за учење, као део школског програма бр. 1865.

Мото школе

2

Informator

Skolska ekonomija

Informator o radu

Javne nabavke

Maturanti

Промотивни видео