foto1
Наша школа
foto1
Вишњар
foto1
Јагоде у пластенику
foto1
Пекарски дани
foto1
Међународне олимпијаде
Телефон 018 800-792
polskol@medianis.net

Препоручујемо

vakcinacija baner

logosbeneficaireserasmusright en

_____________________________

tempus

_____________________________

Logo Ministarstvo prosvete

_____________________________

Bruits and berries

_____________________________

Logo Ministarstvo poljoprivrede

 

pekarski dani

СТАТУТ 2024.

Правилник о организацији и систематизацији послова

ПРАВИЛНИК О ВРЕДНОВАЊУ СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА У  БИОТЕХНОЛОШКОЈ ШКОЛИ „ШУМАТОВАЦ“ У АЛЕКСИНЦУ

Пословник о раду Наставничког већа

Одлука о измени Статута

Пословник о раду комисије за избор директора

Пословник о раду Школског одбора

Пословник о раду Савета родитеља

Пословник о раду Ученичког парламента

Правила понашања у установи

Правила заштите од пожара

Правилник о безбедности и здравља на раду

Правилник о бодовању

Правилник о дисциплинској одговорности ученика

Правилник о дисциплинској одговорности запослених

Правилник о евидентирању и праћењу друштвено корисног рада, односно хуманитарног рада ученика

Правилник о финансирању делатности

Правилник о испитима

Правилник о канцеларијском пословању

Правилник о коришћењу службеног возила

Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију

Правилник о мерама заштите ученика

Правилник о награђивању ученика

Правилник о награђивању запослених

Правилник о накнади путних трошкова

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Правилник о правдању изостанака

Правилник о производњи и продаји

Правилник о рачуноводству

Правилник о раду библиотеке

Правилник о раду БТШ "Шуматовац"

Правилник о уређењу јавних набавки

Правилник о ванредним испитима

Правилник о вредновању стручног усавршавања

Правилник о заштити података личности

Правилник о организацији и систематизацији послова

СТАТУТ 2018 

 

 

Мото школе

2

Informator

Skolska ekonomija

Informator o radu

Javne nabavke

Maturanti

Промотивни видео